Laserterapi

Medicinsk laserterapi – LLLT (low level laser therapy)

Vid laserterapi påskyndas cellernas och kroppens självläkning genom bland annat en ökad syreupptagning i cellen och en ökad genomblödning i vävnaden.
Laserterapi understödjer kroppens egna reparationsmekanismer; läker vävnad, minskar inflammation samt lindrar smärta.

Eftersom lasern enbart stimulerar kroppen att läka sig själv så finns det idag inga kända biverkningar.

Effekten är väl utforskad och den vetenskapliga litteraturen är mycket omfattande.
Det finns över 3000 studier och hundratals nya utkommer varje år. På det internationella laserförbundets hemsida finns många studier publicerade samt på: www.pubmed.gov  www.svenskalaseragenturen.se/forskning-medicinsk-laser

Vad är en medicinsk laser ( LLLT)?

Det finns ett flertal typer av medicinska lasrar som kan indelas i två huvudgrupper:

 1. Lasrar som skär och bränner. De kallas ofta för kirurgiska eller estetiska lasrar.
 2. Lasrar med ett ljus som stimulerar cellfunktioner. De benämns terapeutiska, medicinska eller biostimulerande lasrar. Den internationella beteckningen är vanligen Low Level Laser Therapy (LLLT).

Jag arbetar med Power Laser Pro500 som är kalibrerad på den infraröda/röda våglängden 808 nm vilket ger en optimal inträngningsförmåga och används med fördel på djupt liggande problem, exempelvis leder och muskulatur.

Hur många behandlingar behövs?

Behandlingen sker tätare i början (var 2:a – 7:e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen påbörjats. En behandlingsomgång är ca 4 – 12 gånger beroende på personens mottaglighet, typ av skada och hur länge problemet funnits.
Kroniska problem kräver fler behandlingar än akuta problem och skador.
En behandling kan ta allt från 15 – 45 minuter beroende på skadans omfattning.

Hur stor är möjligheten att bli bra?

Det finns individuella skillnader på hur väl vi reagerar på laserbehandlingar. Någon form av reaktion sker i regel mellan 1-5 behandlingar. En del reagerar kraftfullt och nästan omgående, medan andra behöver fler behandlingar.
Liksom vid andra behandlingsformer finns det ett fåtal (ca 10 %) som inte svarar på just denna typ av terapi.
För vissa problem kan läkningsprocessen förkortas ytterligare genom en kombination av behandlingsformer, man behandlar så att säga skadan från flera håll.

Är behandlingen smärtsam?

En del upplever en svagt stickande eller värmande känsla. Som vid andra typer av behandlingar kan vissa behandlingsreaktioner, såsom ökad irritation, smärtökning och rodnad, uppstå i det behandlade området. Detta ses som normalt och visar att personen är mottaglig för behandlingen. Det är vanligare vid kroniska åkommor och beror på att problemet ”akutiseras” när läkningsprocessen sätter igång. Denna reaktion avtar under loppet av 12-24 timmar.

I de fall laserbehandling ger en omedelbar smärtlindring är det lätt att tro att skadan är läkt vilket kan leda till överbelastning med en försämring som följd. Det är viktigt att vara varsam och att inte avsluta behandlingen i förtid.

Säkerhet och risker?

Inga ögonskador finns rapporterade men man ska undvika att titta in i laserljuset, likväl som vi bör undvika att titta rätt in i solen. Vid arbete med terapeutiska lasrarna behövs i regel inte skyddsglasögon men du erbjuds alltid ett par för din trygghets skull.

Det är viktigt att man har en korrekt diagnos – smärtan kan komma från någon sjukdom som kräver annan behandling. Uppsök sjukvården om du är osäker.

Behandling utförs inte enligt följande:

 • Epileptiker – ej behandling på huvudet
 • Gravida – ej behandling över magen
 • Hjärtsjuka – ej behandling över hjärtat (Personer med pacemaker kan behandlas)
 • Organtransplanterade
 • Cancer – över kända tumörer
 • Barn under 8 år, enligt patientsäkerhetslagen

Läkemedelsintag och laserbehandling?

Laserbehandlingen kan kombineras med de idag förekommande läkemedlen. Dock kan vissa mediciner göra behandling mindre verksam eller öka ljuskänsligheten vilket gör att du kan uppleva stark värme i behandlat området. Vid eventuella tveksamheter ska du alltid konsultera din läkare.

Power Laser Pro500 är en certifierad medicinsk utrustning med evidensbaserad behandling av:

 • Kronisk smärta i muskler och mjuk vävnad
 • Besvär i rygg, nacke och axlar
 • Inflammationer
 • Hudproblem, eksem
 • Tinnitus
 • Epikondylit ( t ex ”tennisarmbåge”)
 • Reumatiska problem Artrit/Artros
 • Akuta skador ( t ex stukningar, rupturer. Läkningstiden kan reduceras med upp till 75%)
 • Akillestendinopati (Studier med laser+ excentrisk träning visar en förkortad läkningsprocess med 8 veckor)
 • Kronisk ländryggssmärta (laser + träning ger enligt studier en markant smärtlindring och ökad rörlighet efter 12 veckor)

* Medicinsk laserterapi, första besöket, 510:-
15 minuters behandling, 220:-
10-kort, 10×15 minuter, 2.000:-